Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 36069 View view 3.227.235.216 
  ระบบสมาชิก แสดงข้อมูลย้อนหลัง ระบบหน่วยงาน
 
  หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดประกาศ รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและสมาชิกประเภทสมทบ กรณีพิเศษ เนื่องในวาระครบรอบการก่อตั้งสมาคมฯ 6 รอบ (72 ปี)
: 11/05/2021
: 15:07 น.
เจ้าหน้าที่ ชคน.ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม สำนักงานสมาคมฯ
: 23/03/2021
: 15:39 น.
เจ้าหน้าที่ ชคน.การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน สมาคมฯ ช.ค.น.
: 12/01/2021
: 13:50 น.ปิดทำการ ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 เพื่อประชุมและศึกษาดูงาน ณ สมาคมฯครู จังหวัดลำพูน
: 25/11/2020
: 19:45 น.ประกาศ ผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน
: 08/03/2020
: 13:09 น.
เจ้าหน้าที่ ชคน.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน
: 05/03/2020
: 15:21 น.
เจ้าหน้าที่ ชคน.ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ชคน.
: 24/02/2020
: 14:21 น.
เจ้าหน้าที่ ชคน.สรุปการชำระเงินค่าสงเคราะห์ศพสมาชิก ช.ค.น. ตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 - พฤศจิกายน 2563
: 03/11/2020
: 11:12 น.
เจ้าหน้าที่ ชคน.คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ช.ค.น.
: 10/09/2019
: 14:53 น.การเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการ สมัครสมาชิก ช.ค.น.
: 10/09/2019
: 14:57 น.
เจ้าหน้าที่ ชคนการเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
: 19/11/2019
: 11:17 น.
เจ้าหน้าที่ ชคนการเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการขอรับเงินสงเคราะห์ศพครอบครัว
: 11/09/2019
: 10:50 น.
เจ้าหน้าที่ ชคน
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
- ระบบ ชคน.
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครู จังหวัดน่าน (ชคน.)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน  เบอร์โทรติดต่อ  054-771757,Fax 054-771757
ติดต่อผู้ดูแล www.cknan.org
Facebook    rss feed