Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 42625 View view 75.101.211.110 
  ระบบสมาชิก แสดงข้อมูลย้อนหลัง ระบบหน่วยงาน
 ชื่อ :   นายประสิทธ์ ชาวแหลง   ตำแหน่ง :   อุปนายกสมาคม คนที่ 1 รักษาการในตำแหน่งนายกสมาคมฯ
ฝ่ายงาน   รองผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต 2  ภูมิลำเนา   จ.น่าน
ติดต่อเบอร์โทร   093-2844375
E - Mail :  
ชื่อ :   นายบุญแต่ง ใจจันทร์   ตำแหน่ง :   อุปนายกสมาคม คนที่ 2
ฝ่ายงาน   ข้าราชการบำนาญ เขต 1  ภูมิลำเนา   จ.น่าน
ติดต่อเบอร์โทร   086-1961829
E - Mail :  
ชื่อ :   นายวิโรจน์ ทุ่งนวนแก้ว   ตำแหน่ง :   กรรมการและเหรัญญิก
ฝ่ายงาน   สพป.น่านเขต 1  ภูมิลำเนา   จ.น่าน
ติดต่อเบอร์โทร   086-3049098
E - Mail :  
ชื่อ :   นางหัสยา พันหนุเทียน   ตำแหน่ง :   กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
ฝ่ายงาน   สนง.ศึกษาธิการจังหวัดน่าน  ภูมิลำเนา   จ.น่าน
ติดต่อเบอร์โทร   085-6237398
E - Mail :  
ชื่อ :   นายเสกสรร ณ น่าน   ตำแหน่ง :   กรรมการและนายทะเบียน
ฝ่ายงาน   ร.ร.พระพุทธบาท  ภูมิลำเนา   จ.น่าน
ติดต่อเบอร์โทร   082-4971408
E - Mail :  
ชื่อ :   นายประสาท ศรีสวัสดิ์   ตำแหน่ง :   กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
ฝ่ายงาน   กองการศึกษาเทศบาลเมืองน่าน  ภูมิลำเนา   จ.น่าน
ติดต่อเบอร์โทร   081-6726468
E - Mail :  
ชื่อ :   นายทินกร อินบรรเลง   ตำแหน่ง :   กรรมการ
ฝ่ายงาน   ข้าราชการบำนาญ เขต 2  ภูมิลำเนา   จ.น่าน
ติดต่อเบอร์โทร   080-1307474
E - Mail :  
ชื่อ :   นายธวัชชัย ชนะพิศ   ตำแหน่ง :   กรรมการ
ฝ่ายงาน   ร.ร.หาดทรายทองวิทยาฯ  ภูมิลำเนา   จ.น่าน
ติดต่อเบอร์โทร   091-8523841
E - Mail :  
ชื่อ :   นายกฤตภาส นาทองเดช   ตำแหน่ง :   กรรมการ
ฝ่ายงาน   ร.ร.ชุมชนบ้านบ่อแก้ว  ภูมิลำเนา   จ.น่าน
ติดต่อเบอร์โทร   081-0621868
E - Mail :  kitiman.n@hotmail.com
ชื่อ :   นายเตชวัฒน์ อุดอ้าย   ตำแหน่ง :   กรรมการ
ฝ่ายงาน   ร.ร.บ้านป่าหัด  ภูมิลำเนา   จ.น่าน
ติดต่อเบอร์โทร   083-0321996
E - Mail :  krute.hunnard@gmail.com
ชื่อ :   นายพิพัฒน์ พงษ์พันธ์   ตำแหน่ง :   กรรมการ
ฝ่ายงาน   ร.ร.สมาคมพยาบาลไทย  ภูมิลำเนา   จ.น่าน
ติดต่อเบอร์โทร   095-4525544
E - Mail :  pppongphan@gmail.com
ชื่อ :   นายสมควร น้ำเย็น   ตำแหน่ง :   กรรมการ
ฝ่ายงาน   ร.ร.บ้านธงหลวง  ภูมิลำเนา   จ.น่าน
ติดต่อเบอร์โทร   084-3718644
E - Mail :  somkoun.n@hotmail.com
ชื่อ :   นายศิลป์ชัย ทัศนีย์วรรณ์   ตำแหน่ง :   กรรมการและเหรัญญิก
ฝ่ายงาน   ร.ร.ศรีนครน่าน  ภูมิลำเนา   จ.น่าน
ติดต่อเบอร์โทร   081-8825168
E - Mail :  sinchai704@gmail.com
ชื่อ :   นายศุภชัย ชุ่มใจ   ตำแหน่ง :   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ฝ่ายงาน   ร.ร.บ้านวังยาว  ภูมิลำเนา   จ.น่าน
ติดต่อเบอร์โทร   086-1954867
E - Mail :  supachai_chumjai@hotmail.com
ชื่อ :   นางสาวสุวรินทร์ เพ็ญธัญญการ   ตำแหน่ง :   ผู้ตรวจกิจการสมาคมฯ
ฝ่ายงาน   สนง.ศึกษาธิการจังหวัดน่าน  ภูมิลำเนา   จ.น่าน
ติดต่อเบอร์โทร   081-8873974
E - Mail :  suwarin-pp@hotmail.com
ชื่อ :   นางสาวเรณุกา รัตนวิฑูรย์   ตำแหน่ง :   ผู้ตรวจกิจการสมาคมฯ
ฝ่ายงาน   สนง.ศึกษาธิการจังหวัดน่าน  ภูมิลำเนา   จ.น่าน
ติดต่อเบอร์โทร   082-8862598
E - Mail :  

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
- ระบบ ชคน.
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครู จังหวัดน่าน (ชคน.)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน  เบอร์โทรติดต่อ  054-771757,Fax 054-771757
ติดต่อผู้ดูแล www.cknan.org
Facebook    rss feed