Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 13186 View view 3.93.75.242 
  ระบบสมาชิก แสดงข้อมูลย้อนหลัง ระบบหน่วยงาน
 

ข่าวหัวเรื่อง : การเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการ สมัครสมาชิก ช.ค.น.
บันทักเมื่อ 10/09/2019  จำนวนผู้เข้าชม 130 ครั้ง

การเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการ สมัครสมาชิก ช.ค.น.

1.ใบสมัครตามแบบของสมาคมฯ (เมนูด้านซ้าย เอกสารดาว์นโหลด)

2.เงินค่าสมัคร 100 บาท และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 450 บาท

3.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (มีอายุไม่เกิน 30 วัน)

4.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้าราชการ กรณีลูกจ้างประจำ /พนักงานราชการให้แนบสำเนาสัญญาจ้าง  2 ฉบับ

6.สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 2 ฉบับ

7.สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ ผู้รับผลประโยชน์ จำนวน 2 ฉบับ

8.สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้รับผลประโยชน์ จำนวน 2 ฉบับ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ใกล้เคียงสรุปการชำระเงินค่าสงเคราะห์ศพสมาชิก ช.ค.น. ตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 - ตุลาคม 2562
 02/10/2019
 10:51 น.คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ช.ค.น.
 10/09/2019
 14:53 น.การเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการ สมัครสมาชิก ช.ค.น.
 10/09/2019
 14:57 น.การเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
 19/11/2019
 11:17 น.การเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการขอรับเงินสงเคราะห์ศพครอบครัว
 11/09/2019
 10:50 น.
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
- ระบบ ชคน.
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครู จังหวัดน่าน (ชคน.)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน  เบอร์โทรติดต่อ  054-771757,Fax 054-771757
ติดต่อผู้ดูแล www.cknan.org
Facebook    rss feed