เรียน สมาชิก ช.ค.น.
  เรื่อง ประกาศสมาคมฯ ชคน.ประจำเดือน มีนาคม 2564

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564 คนละ 240 บาท (สองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)


  ลงเมื่อวันที่ 
: 05/03/2021 เวลา  : 16:22 น. โดย  : เจ้าหน้าที่ ช.ค.น.
โหลด1 : 0503211622EKHJS1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save