Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 10697 View view 18.232.171.18 
  ระบบสมาชิก แสดงข้อมูลย้อนหลัง ระบบหน่วยงาน
 

�����������ͧ : ประกาศรับสมัครสมาชิก กรณีพิเศษ
�ѹ�ѡ����� 20/06/2019  �ӹǹ�����Ҫ� 596 ����

 

รับสมัครสมาชิก กรณีพิเศษ ประจำปี 2562

 (อายุเกิน 35 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์)

 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 31 กรกฏาคม 2562

หลักฐานการสมัคร

1.ใบสมัครตามแบบของสมาคมฯ

2.เงินค่าสมัคร 100 และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 450 บาท

3.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 2 ฉบับ

4.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้าราชการ กรณีลูกจ้างประจำ /พนักงานราชการให้แนบสำเนาสัญญาจ้าง จำนวน 2 ฉบับ

6.สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ ผู้รับเงินสงเคราะห์ศพ จำนวน 2 ฉบับ

7.สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้รับเงินสงเคราะห์ศพ จำนวน 2 ฉบับ

8.กรณีอายุเกิน 35 ปี เพิ่มเงินบริจาค 10,000 บาท  และเพิ่มตามอายุที่เกิน 35 ปี ๆละ 300 บาท

 

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

ค่าจัดการศพ = จำนวนสมาชิก x 30 บาท

โดยประมาณ 270,000 บาท**

งวดที่ 1 = 100,000 บาท ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ แจ้งการตาย

งวดที่ 2 = ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่จ่ายเงินงวดที่ 1

 **ผลประโชยชน์ที่ได้รับ ยังไม่หัก ค่าดำเนินกิจการ  6%

 

 

���ǻ�Ъ�����ѹ�������§ประกาศรับสมัครสมาชิก กรณีพิเศษ
 20/06/2019
 16:00 น.การเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการขอรับเงินสงเคราะห์ศพครอบครัว
 21/06/2019
 14:41 น.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครู จังหวัดน่าน (ชคน.)
 24/09/2018
 12:22 น.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครู จังหวัดน่าน (ชคน.)
 24/09/2018
 12:22 น.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครู จังหวัดน่าน (ชคน.)
 24/09/2018
 12:22 น.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครู จังหวัดน่าน (ชคน.)
 20/06/2019
 14:37 น.
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
- ระบบ ชคน.
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครู จังหวัดน่าน (ชคน.)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน  เบอร์โทรติดต่อ  054-771757,Fax 054-771757
ติดต่อผู้ดูแล www.cknan.org
Facebook    rss feed