เรียน สมาชิก ช.ค.น.
  เรื่อง ประกาศสมาคมฯ ชคน.ประจำเดือน เมษายน 2564

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564 คนละ 210 บาท (สองร้อยสิบบาทถ้วน)


  ลงเมื่อวันที่ 
: 05/04/2021 เวลา  : 16:34 น. โดย  : เจ้าหน้าที่ ช.ค.น.
โหลด1 : 0504211634HW9L41.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save