เรียน  สมาชิก ช.ค.น.
  เรื่อง  ประกาศสมาคมฯ ชคน.ประจำเดือน มกราคม 2564

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศเรียกเก็บเงินประจำเดือน มกราคม 2564 คนละ 180 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)


  ลงเมื่อวันที่ 
: 12/01/2021 เวลา  : 09:12 น. โดย  : เจ้าหน้าที่ ช.ค.น.
โหลด1 : 12012109125STCN1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save