เรียน สมาชิก ช.ค.น.
  เรื่อง ประกาศสมาคมฯ ชคน.ประจำเดือน กันยายน 2563

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศเรียกเก็บเงินประจำเดือน กันยายน 2563 คนละ 300 บาท


  ลงเมื่อวันที่ 
: 08/09/2020 เวลา  : 11:38 น. โดย  : เจ้าหน้าที่ ช.ค.น.
โหลด1 : 0809201138AR4ZL1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save