เรียน สมาชิก ช.ค.น.
  เรื่อง  ประกาศสมาคมฯ ชคน.ประจำเดือน สิงหาคม 2563

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศเรียกเก็บเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563 คนละ 240 บาท (สองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)


  ลงเมื่อวันที่ 
: 05/08/2020 เวลา  : 14:40 น. โดย  : เจ้าหน้าที่ ช.ค.น.
โหลด1 : 05082014406743A1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save