เรียน สมาชิก ชคน.
  เรื่อง ประกาศสมาคมฯ ชคน.ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 คนละ 240 บาท (สองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)


  ลงเมื่อวันที่ 
: 05/05/2020 เวลา  : 10:21 น. โดย  : เจ้าหน้าที่ ชคน.
โหลด1 : 0505201021DZ8F41.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save