เรียน สมาชิก ช.ค.น.
  เรื่อง ประกาศสมาคมฯ ชคน.ประจำเดือน มีนาคม 2563

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน มี.ค.63 คนละ 360 บาท (สามร้อยหกสิบบาทถ้วน)


  ลงเมื่อวันที่ 
: 02/03/2020 เวลา  : 19:35 น. โดย  : เจ้าหน้าที่ ชคน.
โหลด1 : 0203201935H653I1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save