เรียน สมาชิก ชคน.
  เรื่อง ประกาศสมาคมฯ ชคน.ประจำเดือน มกราคม 2563

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563 คนละ 270 บาท


  ลงเมื่อวันที่ 
: 14/01/2020 เวลา  : 09:00 น. โดย  : เจ้าหน้าที่ ชคน.
โหลด1 : 1401200859MWLFZ1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save