เรียน สมาชิก ชคน.
  เรื่อง ประกาศสมาคมฯ ชคน.ประจำเดือน กันยายน 2562

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน กันยายน 2562 คนละ 90 บาท (เก้าสิบบาทถ้วน)


  ลงเมื่อวันที่ 
: 04/09/2019 เวลา  : 09:12 โดย  : เจ้าหน้าที่ ชคน.
โหลด1 : 040919091257FT91.pdf
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save